rlc-packaging.com Polski > Grupa > Zrównoważony rozwój

Zrównoważony sukces

Zrównoważone zarządzanie – zachowywanie wartości przez kolejne pokolenia

 

Odpowiedzialność za opakowania jest w sercu naszej działalności gospodarczej od 150 lat – i ta odpowiedzialność stanowczo obejmuje zrównoważone zarządzanie. Wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju są mocno zakorzenione w
naszej strategii. Zapobieganie generowaniu odpadków i redukowanie ich ilości, ochrona zasobów i zmniejszanie emisji są dokładnie tak ważne jak sukces ekonomiczny i odpowiedzialność społeczna

Postrzegamy zrównoważony rozwój jako podejście 360 stopniowe w ciągu całego cyklu życia produktu, wraz z zasadą od kołyski-do kołyski (cradle to cradle). Nasza inicjatywa związana ze zrównoważonym rozwojem jest częścią strategii naszej firmy ukierunkowanej na osiągnięcie niskiej produkcji odpadków przez produkcję Just-in-time i ciągłe procesy ulepszania. Tyczy się to w równym stopniu zużycia zasobów, co rozwoju, produkcji i całego łańcucha dostaw. Nasz
koncept lean łączy cele ekonomiczne z ekologicznymi.

Korzystamy z najwyższej jakości technologii produkcyjnej inline i skupiamy się na nowoczesnych konceptach związanych z łańcuchem dostaw. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ciągła redukcja emisji są elementami kluczowymi naszego konceptu zrównoważonego rozwoju, wraz z promowaniem młodych talentów, rozwoju zawodowego i opieki zdrowotnej naszych pracowników.

Aby zneutralizować emisję  CO2, której nie można całkowicie uniknąć, opracowaliśmy kalkulator CO2 z  Climate Partner, który wykonuje zindywidualizowane, szczegółowe i transparentne obliczenia emisji gazu cieplarnianego. Pozostałe emisje mogą być neutralizowane przy użyciu certyfikatów CO2. Razem możemy zrobić coś na rzecz środowiska. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje.