Innovation management

Opakowania oferują maksymalną przestrzeń dla przekazu marki oraz są kluczowym czynnikiem w

kompozycji marketingowej (marketing mix). Wzór opakowania musi przemawiać do emocji konsumenta na wielu różnych poziomach. Dlatego nasze innowacje są nie tylko twórcze – ale również umożliwiają systematyczne planowanie i zarządzanie.

tl_files/rlc-packaging/images/Bilder_def/3_Dienstleistungen/3.2_Marketing_Loesungen/3.2.8_Innovation-Management/FS_228x165px.jpg tl_files/rlc-packaging/images/Bilder_def/3_Dienstleistungen/3.2_Marketing_Loesungen/3.2.8_Innovation-Management/Formverpackung_228x165px.jpg tl_files/rlc-packaging/images/Bilder_def/3_Dienstleistungen/3.2_Marketing_Loesungen/3.2.8_Innovation-Management/Materialwuerfel_228x165px.jpg tl_files/rlc-packaging/images/Bilder_def/3_Dienstleistungen/3.2_Marketing_Loesungen/3.2.8_Innovation-Management/Laser_gloss_228x165px.jpg

Zespół specjalistów z  rlc, brandpack, PAS Media i ZET Engineering blisko ze sobą współpracuje, aby prowadzić twórcze innowacje we właściwym kierunku od samego początku. To umożliwia nam być w pełni zaangażowanymi na wszystkich etapach rozwoju opracowania opakowań. Przy zastosowaniu procesu stage-gate opracowujemy nakierowane innowacje opakowań zorientowane na tematy wiodących rynków.

Pragniemy również zaangażować się bezpośrednio w procesy innowacyjne naszych klientów i dostawców. Być może już mamy innowacyjne rozwiązanie, które spełni Państwa potrzeby – pracujmy razem.