rlc-packaging.com Polski > Usługi > Rozwiązania co-packing

Wszystko z jednego źródła

Pracujemy ze specjalistami ds. pakowania i logistyki tak, aby opakować i dystrybuować Państwa produkty – wszystko z jednego źródła.

Nasze usługi również obejmują rozwiązania co-packingu opracowane specjalnie dla branży farmaceutycznej. Państwa produkt może być opakowany w naszym zakładzie PHARMACENTER w Berlinie. Pozwólcie nam, Państwo, zająć się opakowaniami z pudełek składanych, ulotkami i lekami w opakowaniach pierwotnych, łącznie z dystrybucją w systemie just-in-time. Opakowania certyfikowane są zgodnie z paragrafem 13 ustawy o produktach farmaceutycznych dla Berlina i Brandenburgii w Niemczech.