rlc-packaging.com Polski > Usługi > Prepress & Artwork Management

Prepress & Artwork Management

Inhouse prepress i Artwork Management online gwarantują maksymalną efektywność w przebiegu procesów przygotowania i odbioru.


Kolejne kroki przygotowawcze na potrzeby efektywnej produkcji

Po opracowaniu koncepcji opakowania, gdy przybrało ono już kształt w wyobraźni projektanta, przygotowane zostają szczegółowe dane na potrzeby druku poddane konkretnej optymalizacji. Aby wykluczyć możliwe błędy na tym etapie i zapewnić zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych zalecamy komputerowe sterowanie procesami przygotowania, dopuszczenia i korekty. Nasz Art Work Lifecycle Management ze zintegrowaną elektroniczną kontrolą porównawczą oferuje liczne możliwości optymalizacji fazy rozwojowej.

 

Nasza faza prepress zapewnia ponadto niezawodne adaptacje językowe, korekty i dopasowania techniczne dla pomyślnego przebiegu procesów ciągłej integracji/ciągłego wdrażania CI/CD.