Aktualności i nowość

rlc oferujeopakowania neutralne klimatycznie

rlc lasergloss

Kolejny logiczny krok do lepszego zrównowazonego rozwoju

 

Kalkulator emisji CO2 bedacej wynikiem dzialalnosci przedsiebiorstwa, od ClimatePartner, mierzy poziom emisji gazu cieplarnianego z opakowan / bilans emisji, poprzez wspieranie uznanych na arenie miedzynarodowej projektów ochrony klimatu.

Hanower, 12 grudnia 2014 - rlc | packaging group intensyfikuje swoje starania, aby obniżyć zmiany klimatyczne. Wsparcie poprzez uznane na arenie międzynarodowej projekty ochrony klimatu umożliwia dziś klientom rlc zrównoważenie emisji gazu cieplarnianego wynikającej z produkcji ich zamówień. Wartości emisji mierzone są przy zastosowaniu kalkulatora CO2 opracowanego przez rlc przy współpracy z ekspertami ds. ochrony klimatu z ClimatePartner. Produkcja opakowań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla stanowi dodatkowy element w portfelu zrównoważonego rozwoju rlc.

 

Ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i działalność gospodarcza ukierunkowana na zrównoważony rozwój są kluczowymi elementami w podejściu rlc do odpowiedzialności w produkcji opakowań. Jako dostawca kompleksowych systemów, rlc jest oddane sukcesowi swoich klientów od ponad 150 lat. Zgodnie ze swoją firmową koncepcją odchudzonej produkcji, rlc włączyło proces ciągłego ulepszania ukierunkowanego na zminimalizowanie odpadków we wszystkich działań produkcyjnych. Obejmuje to też wydajne zużycie wartościowych zasobów w zarządzaniu rozwojem opakowań, produkcją i łańcuchem dostaw.

„Działania i myślenie zogniskowane na zrównoważonym rozwoju są mocno zakorzenione w naszej firmowej strategii. Tym sposobem tworzymy również ważną wartość dodaną dla naszych klientów.” Wyjaśnia CEO rlc | packaging group, Hans-Christian Bestehorn.

„Od wielu lat polegamy na nowoczesnych koncepcjach łańcucha dostawców. Nieustannie inwestujemy w bezpieczeństwo i ochronę naszych pracowników i wdrażamy naszą koncepcję odchudzonej produkcji, aby osiągnąć cele zarówno gospodarcze, jak i ekologiczne.” Firma zwraca szczególną uwagę na optymalną utylizację materiałów. To tyczy się również zużycia surowców ze źródeł odnawialnych lub produktów przetworzonych. Poza tym, rlc, jako część swojej koncepcji „Green Chic”, wdraża połysk druku laserowego i inne, oszczędzające zasoby, technologie uszlachetniające inline.

 

Wartosc dodana dla klientów i srodowiska

Współpracując z ClimatePartner, rlc opracowało kalkulator do obliczania poziomu CO2 wyemitowanego w wyniku działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o model dynamicznej analizy. Narzędzie to oblicza emisję gazu cieplarnianego dla określonych zamówień, mając na uwadze wszystkie czynniki związane ze śladem węglowym opakowania. Emisje mogą zostać zrównoważone zgodnie z certyfikatami emisji z, uznanych na arenie międzynarodowej, projektów ochrony klimatu. Wykorzystując wyniki kalkulatora CO2, rlc planuje zaoferować klientom jeszcze bardziej ukierunkowane porady dotyczące zrównoważonego projektu i produkcji opakowań.

„Wspierając międzynarodowe projekty ochrony klimatu, nasi klienci równoważą nieuniknioną emisję węgla z całkowitej produktu”, mówi Bestehorn. Projekty, spośród których mogą wybierać klienci rlc, obejmują ekologiczne zalesianie w północnej Kostaryce, elektrownie zasilane biomasą w Brazylii i wykorzystanie hydroenergetyki w Indonezji. Równoważenie emisji węgla i transparentna certyfikacja CO2 umożliwiają rlc produkowanie opakowań w pełni neutralnych dla klimatu. Klienci rlc mogą również oznaczać swoje produkty stosując logo: „Opakowanie neutralne klimatycznie” i w ten sposób zachowując transparentny przekaz dla swoich klientów.

Wróć