INFORMACJE O FIRMIE

Zgodnie z art. 5  TMG (Niemieckej Ustawy o Telemediach)

 

rlc packaging GmbH
Andertensche Wiese 21
30169 Hanower, Niemcy

 

Telefon: +49 (0) 511 164990
E-mail: rlc@rlc-packaging.com

 

Dyrektorzy Zarządzający:
Hans-Christian Bestehorn
Stephan Bestehorn
Prof. Dr. Ohle

 

Siedziba główna firmy: Hanower
Rejestr Handlowy: Sąd Administracyjny w Hanowerze, wpis nr HRB 7235
Numer identyfikacji VAT: DE180109136

 

Odpowiedzialni za treść strony internetowej (zgodnie z art. 55, paragraf dwa RStV, Niemieckiej Umowy Państwowej o Mediach)

Stephan Bestehorn
Andertensche Wiese 21
30169 Hanower, Niemcy


 

Klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności

rlc packaging GmbH regularnie sprawdza i aktualizuje treść niniejszej strony internetowej. Pomimo wszelkich starań treść może nie zawsze odzwierciedlać najnowsze osiągnięcia. rlc packaging GmbH nie może zagwarantować, że informacje przedstawione na tej stronie są kompletne, dokładne i aktualne. rlc packaging GmbH nie przyjmuje żadnych zobowiązań powstałych w związku z treścią zewnętrznych stron internetowych oznaczonych jako treść osób trzecich, zarówno tej wyrażonej jak i domniemanej. rlc packaging GmbH nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za to, że te informacje będą kompletne, dokładne, aktualne i legalne. Dotyczy to szczególnie treści stron internetowych, które są powiązane hyperlinkiem z niniejszą stroną internetową.

 

rlc packaging GmbH nie jest odpowiedzialny za treści zewnętrznych stron internetowych powiązanych hyperlinkiem z niniejszą stroną internetową.

 

rlc packaging GmbH zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełniania informacji na niniejszej stronie internetowej w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia oraz do usuwania informacji w całości lub w części.

rlc packaging GmbH jest jednoznacznie wykluczone z odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub brakiem możliwości korzystania z tej strony internetowej.


Ochrona danych

Istnieje możliwość korzystania z niniejszej strony internetowej bez podawania żadnych danych osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe zostaną zebrane, nie będą one ujawnione osobom trzecim bez Państwa zgody. Zebranie, wykorzystywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych przeprowadzane jest w ścisłej zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi, w szczególności z Niemiecką Ustawą o Ochronie Danych i z Ustawą o Telemediach. Dane
przesyłane przez Internet i komunikacja za pomocą poczty elektronicznej mogą nie zawsze być bezpieczne. Nieupoważniony dostęp do informacji dzielonych w Internecie nie może zostać wykluczony. 

Na Państwa pisemną prośbę rlc packaging GmbH dostarczy Państwu informacji na temat wszelkich  Państwa  przechowywanych danych osobowych.

 

Wykorzystywanie wszelkich danych kontaktowych przez osoby trzecie do przekazywania niechcianych informacji, reklam lub spamu jest kategorycznie zabronione. Wszelkie naruszenia mogą zostać podstawą do wniesienia sprawy do
sądu  przez właściciela niniejszej strony internetowej.


Dostawcy usług i programiści

BRANDKITCHEN
Pfadackerstrasse 10
8957 Spreitenbach, Szwajcaria

 

Tel.: +41 (0)56 417 55 33
Fax: +41 (0)56 417 57 17

 

E-mail: info@brandkitchen.ch
Internet: www.brandkitchen.ch

 

System zarządzania treścią: Contao