rlc-packaging.com Polski > Usługi > Communication On- & Offline

Communication On- & Offline

Zintegrowane, wielomedialne kampanie komunikacyjne stwarzają zapotrzebowanie na nowy produkt.


Stworzenie trwałego wrażenia w świadomości konsumentów

Zapewnienie powodzenia działań marketingowych w odniesieniu do produktu wymaga pogłębionej wiedzy na temat grupy docelowej oraz źródeł, z których grupa ta czerpie informacje i inspiracje. Potencjalni konsumenci żyją bowiem jednocześnie w świecie realnym i wirtualnym. Tylko komunikacja transmedialna jest w stanie konsekwentnie realizować storytelling i wzbudzać emocje pobudzające potrzeby i życzenia konsumenta, przyciągnąć wymaganą uwagę, wpływać na utrwalenie oferty, aby w decydującym momencie zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia decyzji zakupu.

 

Integralna koncepcja bazująca na wykorzystaniu miksu komunikacji on- i offline oraz mediów społecznościowych zapewnia ukierunkowany przekaz wartości marki i korzyści płynących z oferty. Rezultatem takiego działania jest wykreowanie nierozproszonego i zrozumiałego języka adresowanego do grupy docelowej.

 

Nasza siła tkwi w rozwijaniu praktycznych i innowacyjnych koncepcji promocji sprzedaży i propagowania wizerunku firmy przy wysokim stopniu kompetencji realizacyjnych.